Poradnik do macro w World of Warcraft w ramach uzupełnienia ► Kompendium wiedzy. Makra pozwalają na uproszczenie rozgrywki przez użycie kilku umiejętności naraz lub w określonych warunkach, co może się okazać zbawienne, gdy wszystkie skill bary są zapełnione, a Wy zbindowaliście skille nawet pod przyciski na monitorze.

World of Warcraft Poradnik do Macro

Spis treści

 1. Jak stworzyć macro w World of Warcraft?
 2. Struktura macro w World of Warcraft.
 3. Komendy i parametry macro w World of Warcraft.
 4. Warunki macro w World of Warcraft.

1. Jak stworzyć macro w World of Warcraft?

Wystarczy wcisnąć Escape i przejść do menu Macro.

Możemy stworzyć macro dla konkretnej postaci, na której jesteśmy aktualnie zalogowani, lub dla całego konta. Jeśli w Waszym macro będziecie chcieli użyć konkretnych umiejętności danej klasy, to rozsądnym wydaje się stworzenie makra właśnie dla tej jednej konkretnej postaci.

Po wciśnięciu New pojawia się okienko z polem do wpisywania komend. Każde macro w World of Warcraft może mieć przypisaną wybraną ikonkę graficzną lub może korzystać z komendy #show, ale o tym później.

Macro World of Warcraft
Macro potrafią ułatwić niemal wszystko, więc warto poświęcić nieco czasu na napisanie czegoś sensownego.

2. Struktura macro w World of Warcraft.

Ogólna struktura makr wygląda w ten sposób:

/Komenda [Warunek1][Warunek2] ParametrKomendy1; [Warunek3][Warunek4] ParametrKomendy2

 • Komenda – konkretne działanie, które zostanie wykonane na Parametrach np. /cast w przypadku użycia umiejętności.
 • WarunkiKomenda zostanie wykonana, jeśli dany warunek zostanie spełniony. W powyższym przykładzie zostanie wykonana komenda Parametrem Komendy 1, gdy zostanie spełniony Warunek 1 lub Warunek 2. Komenda zostanie wykonana z Parametrem Komendy 2, jeśli zostanie spełniony Warunek 3 lub Warunek 4.
 • Parametry Komend – Są to konkretne wartości, z którymi zostanie wywołana komenda. Może to być nazwa skilla, nazwa  gracza lub nazwa moba.
Przykład macro, które zmienia się od naszej aktualnej formy.

3. Komendy i parametry macro w World of Wacraft.

Poniżej wymienię większość komend, których możecie użyć w macro. W niemal każdej z nich możecie użyć odpowiednich warunków, ale o tym później.

Używanie umiejętności

» Cast

Struktura: /cast [warunek] nazwa skilla

Działanie: Postać rzuca umiejętność o podanej nazwie. Może to być również umiejętność naszego peta. Zamiast nazwy można skorzystać z ID.

Przykłady:

 • Kilka komend /cast, żeby szybciej używać wielu umiejętności wzmacniających.
  • /cast Blood Fury
  • /cast Weapons of Order
  • /cast Invoke Yu’lon, the Jade Serpent
 • Używanie umiejętności z warunkami, żeby dostosować się do naszego statusu. Poniżej przykład dla ► Druida, który będzie używał Ironfur w pierwszej formie, Shred w drugiej formie oraz Moonfire w 3 formie lub bez formy.
  • /cast [form:1] Ironfur; [form:2] Shred; [form:3][noform] Moonfire
 • Używanie umiejętności CC na przeciwniku, na którym mamy ustawiony focus.
  • /cast [@focus] Cyclone

» Cast random

Struktura: /castrandom Parametr 1, Parametr 2…

Działanie: Powoduje wywołanie komendy /cast z losowym parametrem, który został wpisany do macro.

Przykłady:

 • Przywołanie losowego mounta.
  • /castrandom Voidtalon of the Dark Star, Core Hound, Explorer’s Dunetrekker

» Cast sequence

Struktura: /castsequence [warunek] Nazwa skilla 1, Nazwa skilla 2…

Działanie: Postać rzuca umiejętności po kolei. Gdy pierwsza umiejętność nie zostanie rzucona ze względu na przerwanie, brak many i tak dalej, to macro ponawia rzucanie tej umiejętność do momentu, aż nie zostanie ona rzucona z powodzeniem. Macro nie wykonuje się automatycznie, trzeba nacisnąć przycisk odpowiadający za wywołanie macro tyle razy, ile umiejętności wpisaliśmy do makro.

Przykłady:

 • Powtarzalna sekwencja umiejętności naszej postaci. Według poniższego macro postać rzuci kolejno Moonfire, Sunfire, Wrath, Wrath, Wrath i wróci do początku, czyli Moonfire. Jeśli aktywujemy macro z przyciskiem Shift, to macro rozpocznie się od początku. Jeśli od użycia pierwszej umiejętności w macro (Moonfire) minie 20 sekund, to macro również zostanie zresetowane.
  • /castsequence reset=20/shift Moonfire, Sunfire, Wrath, Wrath, Wrath

» Stopcasting

Struktura: /stopcasting

Działanie: Przerywa aktualnie rzucany czar.

Przykłady:

 • Przerwanie czaru i natychmiastowe odpalenie defensywnej umiejętności.
  • /stopcasting
  • /cast Aspect of the Turtle

» Cancelaura

Struktura: /cancelaura Parametr

Działanie: Ściąga buffa/aurę o nazwie podanej w parametrze.

Przykłady:

 • Ściąganie Blessing of Freedom oraz Blessing of Protection, aby uniemożliwić magowi ich kradzież.
  • /cancelaura Blessing of Freedom
  • /cancelaura Blessing of Protection
World of Warcraft Poradnik o macro
Za pomocą jednego macro odpalam 3 umiejętności i 1 trinket. Trzeba jednak sprawdzić czy żadna z umiejętności nie aktywuje global cooldowna.

Używanie i zakładanie przedmiotów

» Use

Struktura: /use [warunek] Parametr

Działanie: Używa przedmiotu o podanej nazwie, ID lub z podanej lokalizacji w ekwipunku.

Przykłady:

 • Używanie umiejętności wraz z trinketem.
  • /cast Blood Fury
  • /cast Weapons of Order
  • /cast Invoke Xuen, the White Tiger
  • /use Sinful Gladiator’s Badge of Ferocity
 • Zakładanie przedmiotów z baga. Komenda Use odpowiada kliknięciu prawym przyciskiem myszki. Poniżej zostanie użyty 1 przedmiot z 3 baga.
  • /use 3 1
 • Użycie przedmiotu, który mamy aktualnie założony. Poniżej zostanie użyty przedmiot z 15 slotu naszego ekwipunku, czyli Cloak. Pełną listę ID ekwipunku można znaleźć tutaj.
  • /use 15

» Equip

Struktura: /equip [warunek] Parametr

Działanie: Zakłada przedmiot o podanej nazwie lub ID do domyślnego slotu. Komenda odpowiada naciśnięciu prawym przyciskiem myszki.

Przykłady:

 • Założenie przedmiotu z ekwipunku. Poniższe makro zakłada cloak o nazwie Sinful Aspirant’s Cape.
  • /equip Sinful Aspirant’s Cape
 • Założenie tarczy i broni jednoręcznej, gdy aktualnie korzystamy z broni dwuręcznej i na odwrót.
  • /equip [equipped: shield,one-hand] Bloodied Arcanite Reaper
  • /equip [equipped:two-hand] Battleworn Thrash Blade
  • /equip [equipped:two-hand] Flamescarred Draconian Deflector

» Equipset

Struktura: /equipset [warunek] Parametr

Działanie: Pozwala na założenie całego setu, który zapisaliśmy przy użyciu EQ managera Blizzarda. Uwzględnia warunki.

Przykłady:

 • Założenie całego setu pod DPS, gdy mamy założoną broń typu Mace.
  • /equipset [equipped:Mace]  WW PVP; Healer

» Equipslot

Struktura: /equipslot Parametr1 Parametr2

Działanie: Macro pozwala na założenie przedmiotu z Parametru 2 na slocie o numerze podanym w Parametrze 1.

Przykłady:

 • Zakłada trinket Darkmoon Deck: Indomitable na niższy slot trinketa.
  • /equipslot 14 Darkmoon Deck: Indomitable
World of Warcraft Poradnik macro
Prosty sposób na zmianę między 1H/tarczą a 2H.

Obieranie celu

» Target

Struktura: /target [warunek] Parametr

Działanie: Zaznacza stworzenia według podanego parametru i przy uwzględnieniu warunku.

Przykłady:

 • Zaznacza gracza o podanym nicku.
  • /target Alter
 • Zaznacza pierwszego członka party.
  • /target party1
 • Zaznacza gracza pod warunkiem, że jest martwy.
  • /target [@dead] Alter
 • Zaznacza żywego gracza, na którym mamy aktualnie ustawiony focus.
  • /target [@focus,nodead]

» Targetfriend

Struktura: /targetfriend [warunek] Parametr

Działanie: Zaznaczenie przyjaznego stworzenia według podanego parametru i przy uwzględnieniu warunku.

Przykłady:

 • Zaznacz najbliższego przyjaznego gracza.
  • /targetfriend

» Targetenemy

Struktura: /targetenemy [warunek] Parametr

Działanie: Zaznaczenie wrogiego stworzenia według podanego parametru i przy uwzględnieniu warunku. Parametr większy od 0 powoduje skanowanie stworzeń od najdalszych.

Przykłady:

 • Zaznacza najbliższe wrogie stworzenie.
  • /targetenemy
 • Zaznacza najdalsze wrogie stworzenie.
  • /targetenemy 1

» Targetenemyplayer

Struktura: /targetenemyplayer Parametr

Działanie: Zaznaczenie wrogiego gracza według podanego parametru i przy uwzględnieniu warunku. Parametr większy od 0 powoduje skanowanie graczy od najdalszych.

Przykłady:

 • Zaznacz najbliższego wrogiego gracza.
  • /targetenemyplayer
 • Zaznacz najdalszego wrogiego gracza.
  • /targetenemyplayer 1

» Targetfriendplayer

Struktura: /targetfriendplayer Parametr

Działanie: Zaznaczenie przyjaznego gracza według podanego parametru i przy uwzględnieniu warunku. Parametr większy od 0 powoduje skanowanie graczy od najdalszych.

Przykłady:

 • Zaznacz najbliższego przyjaznego gracza.
  • /targetfriendplayer
 • Zaznacz najdalszego przyjaznego gracza.
  • /targetfriendplayer 1

» Targetlasttarget/Targetlastfriend/Targetlastenemy

Struktura: /targetlasttarget, /targetlastfriend, /targetlastenemy

Działanie: Zaznacza nasz ostatni cel/ostatniego sojusznika/ostatniego przeciwnika.

» Assist

Struktura: /assist Parametr

Działanie: Zaznacza cel osoby, która została podana w parametrze.

Przykłady:

 • Zaznaczenie celu gracza o nicku Alter.
  • /assist Alter

» Cleartarget

Struktura: /cleartarget

Działanie: Odznacza nasz aktualny cel.

Jeśli widzisz zastosowanie dla macro zaznaczające dalszych przeciwników, to napisz w komentarzu 😛

Kontrola peta

» Petattack

Struktura: /petattack Parametr

Działanie: Pet atakuje gracza lub moba, który został podany w parametrze.

» Petstay

Struktura: /petstay

Działanie: Pet stoi w miejscu do momentu, aż nie otrzyma innej komendy.

» Petfollow

Struktura: /petfollow

Działanie: Pet wstrzymuje atak, a następnie podąża za swoim panem.

» Pemoveto

Struktura: /petmoveto

Działanie: Pet przemieszcza się do wybranego miejsca i zostaje tam.

» Petautocaston

Struktura: /petautocaston Parametr

Działanie: Załącza automatyczne rzucanie skilla podanego w parametrze.

» Petautocastoff

Struktura: /petautocastoff Parametr

Działanie: Wyłącza automatyczne rzucanie skilla podanego w parametrze.

» Petautocasttoggle

Struktura: /petautocasttoggle Parametr

Działanie: Przełącza automatyczne rzucanie skilla podanego w parametrze na stan przeciwny do aktualnego np. gdy skill aktualnie jest automatycznie rzucany, to użycie tego macro spowoduje wyłączenie jego automatycznego rzucania.

» Petassist

Struktura: /assist

Działanie: Pet przełącza się w tryb asystowania, czyli zacznie atakować cel wybrany przez pana.

» Petdefensive

Struktura: /petdefensive

Działanie: Pet przełącza się w tryb defensywny, czyli będzie atakował tylko wtedy, gdy on lub jego pan zostanie zaatakowany.

» Petpassive

Struktura: /petpassive

Działanie: Pet przełącza się w tryb pasywny, czyli nie będzie atakował nikogo.

Obecnie pety są całkiem sprytne, ale dawniej bez odpowiedniego macro ani rusz.

Pozostałe

» Showtooltip

Struktura: #showtooltip Parametr

Działanie: Komenda, która powoduje, że macro będzie wyświetlać ikonę i opis skilla, który został zdefiniowany w parametrze. Jeśli parametr nie zostanie zdefiniowany, to macro przyjmie ikonę skilla, który zostanie wykorzystany po wywołaniu macro.

Przykłady:

 • Macro przyjmuje ikonkę Ice Lance’y mimo, że czar, który zostanie rzucony, to Frostbolt.
  • #showtooltip Ice Lance
  • /cast Frostbolt
 • Macro przyjmuje ikonkę czaru, który zostanie rzucony, czyli Frostbolta.
  • #showtooltip
  • /cast Frostbolt

» Focus

Struktura: /focus Parametr

Działanie: Ustawia focus na obiekcie podanym w parametrze.

» Przykłady:

 • Ustawia focus na aktualnie wybranym targecie.
  • /focus
 • Ustawia focus na graczu o nicku Alter.
  • /focus Alter

» Swapcationbar

Struktura: /swapcationbar Parametr1 Parametr2

Działanie: Zmienia pasek umiejętności na numery podane w parametrach. Każdorazowe wywołanie macro powoduje przełączanie pomiędzy dwoma wyspecyfikowanymi numerami paska.

» Dismount

Struktura: /dismount

Działanie: Odwołanie wierzchowca, na którym aktualnie siedzimy.

» Click

Struktura: /click Parametr

Działanie: Powoduje kliknięcie w miejscu zdefiniowanym parametrem. Kończąc macro tą komendą można wywołać kolejne macro.

Przykłady: 

 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na głównym pasku umiejętności w slocie numer 7.
  • /click ActionButton7
 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na dynamicznym pasku umiejętności (zależnym od form Druida, Stealtha u Rogue itd.) w slocie numer 6.
  • /click BonusActionButton6
 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na lewym pasku umiejętności w slocie numer 6.
  • /click MultiBarLeftButton6
 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na prawym pasku umiejętności w slocie numer 3.
  • /click MultiBarRightButton3
 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na lewym dolnym pasku umiejętności w slocie numer 2.
  • /click MultiBarBottomLeftButton2
 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na prawym dolnym pasku umiejętności w slocie numer 6.
  • /click MultiBarBottomRightButton6
 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na pasku form/pozycji w slocie numer 1.
  • /click ShapeshiftButton1
 • Powoduje kliknięcie na umiejętność na pasku peta w slocie numer 2.
  • /click PetActionButton2

» Great Vault

Struktura: /run LoadAddOn(„Blizzard_WeeklyRewards”); WeeklyRewardsFrame:Show()

Działanie: Uruchamia panel Great Vault, na którym można sprawdzić tygodniowe nagrody.

Great Vault w Dalaranie? Nie ma problemu.

4. Warunki macro w World of Warcraft.

Mowa o warunkach, które definiują to, która komenda zostanie wykonana i czy w ogóle zostanie wykonana. Korzystanie z warunków zostało opisane w rozdziale Struktura macro w World of Warcraft.

Przykład wykorzystania warunku:

 • Macro leczy wybrany target pod warunkiem, że istnieje i jest przyjazny. Wykorzystano tutaj dwa warunki Exists (target istnieje) oraz Noharm (target przyjazny).
  • /cast [exists, noharm]  Chain Heal

Można skorzystać z następujących warunków i są one spełnione, gdy:

 • actionbar:X – Gdzie X, to numer aktywnego paska z umiejętnościami,
 • channeling:<nazwa skilla> – Skill o podanej nazwie jest channelowany,
 • harm – Target nieprzyjazny,
 • exists – Target istnieje,
 • dead – Target jest martwy,
 • combat – Target jest w trakcie walki,
 • help – Na targecie można rzucać zaklęcia wspierające,
 • flyable – Strefa, w której dozwolone jest latanie,
 • flying – W powietrzu w formie ptaka lub na mouncie,
 • mounted – Cel jest na mouncie,
 • indoors – Wewnątrz jakiegoś budynku,
 • outdoors – Na otwartej powierzchni,
 • stealth – Target skrada się,
 • swimming – Target pływa,
 • party – Cel jest w party,
 • raid – Cel jest w raidzie,
 • stance:X – W postawie X,
 • form:X – W formie X,
 • spec:X – W specjalizacji X,
 • talent:X/Y – Z talentem z X rzędu oraz Y kolumny,
 • cursor – Rzuca czar w miejscu kursora,
 • mouseover – Rzuca czar na obiekt, nad którym znajduje się kursor.
Warunki w macro World of Warcraft
To wprowadzają lwią części użyteczności w macro w World of Warcraft.

Poradnik o macro do World of Warcraft

Możliwości macro jest nieco więcej, ale wszystko, co wypisałem wyżej, jest absolutnie wystarczające, żeby dominować szczyty rankingów w Rajdach, trzymać w nieskończonym CC wrogich healerów czy po prostu znacznie sobie ułatwi życie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na ► Discorda, a tymczasem życzę miłego dnia!

Zajrzyj do innych artykułów oraz na inne media!
Znajdź kolegów do gry!
Wbijaj, pogadamy na żywo!
Zapoczątkuj rewolucję!
Klasyka MMORPGowej kinematografii!

Dodaj komentarz